Εγκαταστάθηκε κι άρχισε η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης με το μηχάνημα της RAM EUROPE, των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας.

Η εφαρμογή του προγράμματος είναι πιλοτική και τα πρώτα στοιχεία από τη διαχείριση όπως επισημαίνεται από την δημοτική αρχή κρίνονται ως εξαιρετικώς ενθαρρυντικά.

Η πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα έχει γίνει μέχρι την Παρασκευή, οπότε το μηχάνημα θα διαχειρίζεται όλα τα απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας.

Εν τω μεταξύ με λεωφορεία οι κάτοικοι της Κερατέας καταφθάνουν στην Καλαμάτα με επικεφαλής το Δήμαρχο Λαυρεωτικής Κώστα Λεβαντή για να δουν και να εξετάσουν τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων από τη μονάδα διαχείρισης RAM.