Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας μέσω των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι τα ιστολόγια και το Facebook, εφαρμόζεται για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας και άλλων φιλολογικών μαθημάτων, από το πειραματικό γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο εκπαιδευτικός και επιμορφωτής φιλολόγων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Κοσμάς Τουλούμης, εισήγαγε, πειραματικά, μια νέα διδακτική δυνατότητα, που συμβαδίζει με την εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να φέρει στο σχολείο τις νέες τεχνολογίες και να στρέψει τους μαθητές στη γνώση, μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον, με το οποίο είναι ήδη εξοικειωμένοι.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Ίντερνετ, ως μέθοδος διδασκαλίας υλοποιείται από το 2009.

Έτσι οι μαθητές σερφάρουν στο ίντερνετ για τη συλλογή πληροφοριών και ψηφιακού υλικού από διάφορους φορείς και οργανισμούς (μουσεία, ιδρύματα, υπουργεία, πανεπιστήμια κ.ά.) και στην συνέχεια μεταφέρουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει σε ιστολόγιο του πειραματικού γυμνασίου.

«Είναι μια διδακτική πρόταση, που σκοπό έχει να ενσωματώσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης στο σχολείο. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ήδη τέτοια εργαλεία, οπότε το ενδιαφέρον τους είναι δεδομένο, και το ψηφιακό περιβάλλον είναι γνώριμο», αναφέρει ο κ. Τουλούμης και επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία προσφέρουν τη δυνατότητα διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας.

Σε ένα ιστολόγιο, που δημιούργησε ο καθηγητής για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, εισάγει ερωτήσεις και σενάρια προς τους μαθητές για διάφορα ζητήματα, όπως οι ομοιότητες στις αρχαίες και σύγχρονες πόλεις, η παρουσία των γυναικών στην ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι μέσα από τις εφημερίδες, η σημασία της αρχαίας αγοράς, η πολιτική δράση του Ι. Καποδίστρια κ.ά. Οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό που τους παρέχεται, να εργαστούν σε ομάδες και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.