Πανελλαδική αποχή των εργοληπτικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων από τις δημοπρασίες, πραγματοποιήθηκε σήμερα με αποτέλεσμα να μη διενεργηθούν διαγωνισμοί για νέα έργα, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των εργοληπτών στη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στις 10.30 π.μ., στο ΤΕΕ, στην Αθήνα.

Στη συγκέντρωση ήταν παρόντες οι πρόεδροι του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, της ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ Π. Μούζιος, της ΠΕΔΜΕΔΕ, Γ. Ρωμοσιός, της ΠΕΔΜΗΕΔΕ, Ε. Μανδηλαράς, του ΣΑΤΕ Γ. Βλάχος και του ΣΤΕΑΤ Κ. Κουβαράς, της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδης, επικεφαλείς αντιπροσωπειών των Διοικήσεων του ΤΕΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ και των εργοληπτικών οργανώσεων και πολλοί Σύνδεσμοι της ΠΕΣΕΔΕ από την Περιφέρεια, καθώς και εργολήπτες δημοσίων έργων.

Εκπρόσωποι των φορέων συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, στον οποίο εξέθεσαν τα αιτήματά τους που είναι, μεταξύ άλλων:

* Η άμεση εξόφληση εκτελεσμένων έργων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέσα από ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής

* Η Ενεργοποίηση - αύξηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, κ.λπ.) για έργα απαραίτητα και αναγκαία κυρίως για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, έργα που θα τονώσουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις τοπικές αγορές και θα στηρίξουν την απασχόληση.

* Η Ένταξη στο ΕΣΠΑ ανεξόφλητων έργων από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, που έχουν καταστεί ανενεργά ή υπολειτουγούν (ΘΗΣΕΑΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, κλπ.) και

* Η Επιβολή αποδοχής εκχώρησης εγκεκριμένων ανεξόφλητων λογαριασμών από τις τράπεζες, χωρίς πρόσθετες «τοκογλυφικές» εξασφαλίσεις.