Γράφει η Γωγώ Κυριαζή

Ασφυκτικό έλεγχο σε όλους τους φορείς του Δημοσίου με στόχο αφενός τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, αφετέρου τον εντοπισμό υπαλλήλων που έχουν προβεί σε πειθαρχικά παραπτώματα και παραμένουν στις θέσεις τους αρχίζει η κυβέρνηση από τις πρώτες ημέρες του 2014 ώστε να επιτύχει τη δέσμευση ενός αποτελεσματικού κράτους.

Ενδεικτική είναι η εγκύκλιος που απέστειλε την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014, στην οποία επισημαίνεται ότι η πρώτη υποχρέωση των διοικήσεων όλων των Νομικών Προσώπων είναι να έχουν έτοιμους τους προϋπολογισμούς τους έως τις 31 Ιανουαρίου, ενώ μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου πρέπει να έχουν καταρτίσει και το μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής δαπανών, που είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση των ενδεχόμενων αποκλίσεων, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ως εκ τούτου, για το επόμενο έτος οι δαπάνες των ΔΕΚΟ και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, και, κυρίως, αυτές που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού, τις υπερωρίες και τις επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό θα είναι υπό στενό μηνιαίο και τριμηνιαίο έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα, τίθενται αυστηροί περιορισμοί στον αριθμό των ωρών που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά το προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, ενώ για τις επιχορηγήσεις, καθίσταται σαφές ότι η αναγκαιότητα ή μη καταβολής της επιχορήγησης, θα πρέπει να αποφασίζεται έπειτα από αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των προς επιχορήγηση φορέων και εφόσον οι δαπάνες τους δεν μπορούν να καλυφθούν από τα ίδια έσοδά τους, καθώς και από τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Στο μικροσκόπιο όλα τα πιστοποιητικά των υπαλλήλων

Την ίδια ώρα, σε όλο το Δημόσιο επεκτείνεται ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά που χρησμοποιήθηκαν από υπαλλήλους κατά τον διορισμό τους ή την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Μάλιστα προβλέπεται, εφόσον διακριβωθεί η χρήση ανακριβών στοιχείων και υπάρξει «επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση», να γίνει ανάκληση του διορισμού των υπαλλήλων, αλλά και να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία κατά των οργάνων διοίκησης τα οποία είχαν την ευθύνη ή συνήργησαν στην παράνομη πράξη.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με εγκύκλιό του, έχει θέσει σε προτεραιότητα την προσπάθεια να καταγραφεί η έκταση που έχει λάβει το ζήτημα των πλαστών δικαιολογητικών. Ήδη ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) να προχωρήσουν σε εμπεριστατωμένο έλεγχο των πιστοποιητικών και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσληψη, τη μετάταξη ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι Διοικητικού - Προσωπικού, καλούνται να προβούν σε πλήρη έλεγχο όλων των πιστοποιητικών όλων των δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. έκδοση τίτλου σπουδών, βαθμός πτυχίου, επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, κτλ.).

Στην εν λόγω εγκύκλιο, ζητείται να ελεγχθούν τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και να διασταυρωθούν τα δικαιολογητικά τα οποία αποτέλεσαν τυπικά προσόντα διορισμού, μετάταξης ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή με τις αρχές οι οποίες τα εξέδοσαν.

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές βεβαιώσουν την ανακρίβεια των στοιχείων ή σε περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι τα απαιτούμενα, με βάση τις κατά περίπτωση διατάξεις, τότε οι Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού θα πρέπει:

- να προβούν στην ανάκληση του διορισμού των υπαλλήλων με επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση από την οποία θα προκύπτει η δόλια πρόκληση ή υποβοήθηση της παρανομίας

-να κινηθεί η διαδικασία αναζήτησης τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων διοίκησης που είχαν την ευθύνη ή συνήργησαν στην παράνομη πράξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ζητηθεί και η διενέργεια επιθεώρησης και ελέγχου για την εξέταση της εγκυρότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, που αποτέλεσαν απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό συνολικά 9.873 επιτυχόντων, σε 49 διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, του έτους 2003.

Νέο σύστημα ελέγχου για να εντοπιστούν οι... κοπανατζήδες

Παράλληλα, συνεχίζεται ο έλεγχος του ωραρίου στο Δημόσιο και καθιερώνεται ενιαίο σύστημα ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου εργασίας.

Στην σχετική εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι «για τον λόγο αυτό, θα πρέπει οι φορείς, που δε διαθέτουν ηλεκτρονικό-ψηφιακό μηχανισμό σήμανσης, να προχωρήσουν άμεσα στην εγκατάστασή του, δεδομένου ότι αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, και να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση».

Ήδη, ελεγκτές προχωρούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε υπηρεσίες, όπου υπάρχουν πληροφορίες για... κοπανατζήδες, ενώ η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του είναι πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο θέτει τον υπάλληλο αυτοδίκαια σε αργία.

Από κόσκινο τα εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ

Τέλος, σε στοχευμένο και προληπτικό έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι που «έβγαλαν» χρήματα στο εξωτερικό, μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία έχει, ήδη, προχωρήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Ο αρμόδιος υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολή του προς τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, Παρασκευά Νομικό, έχει ζητήσει την κατά προτεραιότητα εξέταση εκείνων των υπαλλήλων που ελέγχονται ήδη, ποινικά ή πειθαρχικά, για τυχόν έκνομες πράξεις και συμπεριφορές ή υπάρχουν ενδείξεις απόκτησης πόρων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.

«Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας προς το σύνολο της κοινωνίας, που από το υστέρημά της πολλές φορές συμβάλλει στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, να ελεγχθούν εξονυχιστικά οι δημόσιοι υπάλληλοι που επέλεξαν να στείλουν υψηλά χρηματικά ποσά σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού» δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

«Ο έλεγχος θα αποδείξει αν τα ποσά αυτά που μεταφέρθηκαν μπορούν να δικαιολογηθούν από την εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση. Οι εποχές όπου ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να δίνει αναφορά σε κανένα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Και αυτό οφείλουν να το αντιληφθούν οι πάντες» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως την εν λόγω απόφαση προκάλεσε ο εντοπισμός δεκάδων εφοριακών, οι οποίοι είχαν καταθέσεις στο εξωτερικό, χωρίς τα ποσά αυτά να δικαιολογούνται από τις δηλώσεις πόθεν έσχες.