Σε πλήρη εφαρμογή έθεσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, διάρκειας 30 ημερών, για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 

Ήδη από τις 25 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Υγείας, έχει διαμορφωθεί στον ΧΥΤΑ Φυλής ειδικός χώρος όπου οδηγούνται τα συσσωρευμένα απορρίμματα των νοσοκομείων και γίνεται έλεγχος και διαχωρισμός των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

Για τη μεταφορά των νοσοκομειακών απορριμμάτων οι δήμοι ζητούν βεβαίωση από τα νοσοκομεία για την ποιότητά τους. Τα απορριμματοφόρα πρέπει να συνοδεύουν δύο υπάλληλοι της Επιτροπής Διαχείρισης των νοσοκομείων μέχρι τον ειδικό χώρο απόθεσης στον ΧΥΤΑ και τον πρώτο έλεγχο.

Την εβδομάδα που πέρασε, και εφαρμόσθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, στον ειδικό χώρο του ΧΥΤΑ οδηγήθηκαν 120 τόνοι που διαχωρίστηκαν. Στον αποτεφρωτήρα κατέληξαν 20 τόνοι, δηλαδή το 16,5% ήταν επικίνδυνα απόβλητα. Μεταφέρθηκαν απορρίμματα από 15 Δημόσια Νοσοκομεία, από 10 ιδιωτικά νοσοκομεία και 4 Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Όπως σημειώνεται από τον ΕΔΣΝΑ, κατά τη μεταβατική περίοδο του ενός μηνός τα νοσοκομεία της Αττικής θα πρέπει να προσαρμοσθούν στις συνθήκες εφαρμογής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα επικίνδυνα απόβλητα.