Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως και 31-5-2014, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου θα πραγματοποιηθούν λόγω εργασιών αποκατάστασης αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων, στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης:

Α' Φάση:

1.Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Ναυπλίου μέχρι την οδό Δασκαλογιάννη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2.Μονοδρόμηση της οδού Δασκαλογιάννη από τον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς και μέχρι την οδό Ναυπλίου.

Κατά την ανωτέρω φάση η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Από τον κόμβο Λυμάτων προς τον κόμβο Τατοΐου: 

Δεξιά στην οδό Δασκαλογιάννη, αριστερά στην οδό Ναυπλίου και συνέχεια κανονικά.

Από τον κόμβο Τατοΐου προς τον κόμβο Λυμάτων: 

Αριστερά στην οδό Ναυπλίου, δεξιά στην οδό Μεσογίτη, δεξιά στην οδό Σώρου, αριστερά στον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και συνέχεια κανονικά.

Β' Φάση:

1.Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Δασκαλογιάννη μέχρι την οδό Σώρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2.Μονοδρόμηση της οδού Δασκαλογιάννη από τον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς και μέχρι την οδό Ναυπλίου.

Κατά την ανωτέρω φάση η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Από τον κόμβο Λυμάτων προς τον κόμβο Τατοΐου: Δεξιά στην οδό Σώρου, αριστερά στην οδό Μεσογίτη, αριστερά στην οδό Ναυπλίου και συνέχεια κανονικά.

Από τον κόμβο Τατοΐου προς τον κόμβο Λυμάτων: 

Αριστερά στην οδό Δασκαλογιάννη, δεξιά στην οδό Ναυπλίου, δεξιά στην οδό Μεσογίτη, δεξιά στην οδό Σώρου, αριστερά στον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και συνέχεια κανονικά.

Γ' Φάση:

1.Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Σώρου μέχρι την οδό Κατσαντώνη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2.Μονοδρόμηση της οδού Κατσαντώνη από τον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς και μέχρι την οδό Σώρου-Αμαλιάδος.

Κατά την ανωτέρω φάση η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Από τον κόμβο Λυμάτων προς τον κόμβο Τατοΐου: Δεξιά στην οδό Κατσαντώνη, αριστερά στην οδό Σώρου, αριστερά στον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και συνέχεια κανονικά.

Από τον κόμβο Τατοΐου προς τον κόμβο Λυμάτων: 

Αριστερά στην οδό Σώρου, συνέχεια στην οδό Αμαλιάδος, δεξιά στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στον κόμβο Λυμάτων.

Δ΄ Φάση:

1.Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα του από την οδό Κατσαντώνη μέχρι την ανώνυμη οδό που οδηγεί στον κόμβο Λυμάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2.Μονοδρόμηση της οδού Κατσαντώνη από τον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας προς και μέχρι την οδό Σώρου-Αμαλιάδος.

Κατά την ανωτέρω φάση η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Από τον κόμβο Λυμάτων προς τον κόμβο Τατοΐου: 

Δεξιά ή αριστερά στην οδό Αμαλιάδος, συνέχεια στην οδό Σώρου, δεξιά στον βόρειο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και συνέχεια κανονικά.

Από τον κόμβο Τατοΐου προς τον κόμβο Λυμάτων: 

Αριστερά στην οδό Κατσαντώνη, δεξιά στην οδό Σώρου, συνέχεια στην οδό Αμαλιάδος, δεξιά στην ανώνυμη οδό που οδηγεί στον κόμβο Λυμάτων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.