Κατά τέσσερα εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος είναι ο κάτοχος του πρωτοχρονιάτικου λαχείου με αριθμό 13859 της 26ης σειράς.

Ο ίδιος αριθμός ανεξαρτήτου σειράς κερδίζει 10.000 ευρώ.

Οι 13856, 13857, 13858, 13860 της 26ης σειράς κερδίζουν 500.000 ευρώ.

Οι 13856, 13857, 13858, 13860 ανεξάρτητα από τη σειρά κερδίζουν 5.000 ευρω

Ο αριθμός 39094 της 14ης σειράς  κερδίζει 200.000 ευρώ.

Ο αριθμός 54303 της 32ης σειράς  κερδίζει 200.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτέρω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμό 78763 της 28ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 7671 της 13ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 20509 της 6ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57091 της 26ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά.