Ο κανόνας πέντε αποχωρήσεις - ένας διορισμός θα τηρηθεί και για τους εκκρεμείς διορισμούς μελών ΔΕΠ, ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ κ. Άγγελου Τζέκη, Ιωάννη Ζιώγα και Σοφίας Καλαντίδου για τη λειτουργία της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Ο υφυπουργός ενημερώνει τους βουλευτές ότι εντός του 2010 ολοκληρώθηκαν 664 διορισμοί σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας. Από αυτούς οι 142 αφορούσαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 3 διορισμοί την Παιδαγωγική Σχολή.

 Σε ότι αφορά στην προκήρυξη νέων μελών ΔΕΠ, ο κ. Πανάρετος υπενθυμίζει διάταξη που ισχύει με το Ν. 3879/2010 με την οποία καθιερώθηκε ως προϋπόθεση για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε προκήρυξης νέων μελών ΔΕΠ ή επαναπροκήρυξης από οποιαδήποτε αιτία, η προηγούμενη έγκριση της σχετικής πίστωσης από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 Οι βουλευτές του ΚΚΕ που είχαν απευθύνει ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας, επισήμαιναν ότι η Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, πρόβλημα που τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίστηκε με την απόσπαση του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

 Όπως όμως σπεύδει να επισημάνει ο υφυπουργός αφενός υπάρχει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία «με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί κατά 50%» και αφετέρου οι αποσπάσεις, λόγω της συνεχούς αύξησης των συνταξιοδοτήσεων των εκπαιδευτικών, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.