Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε μαθητές της περιοχής του Έβρου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Ευ ζην, για το σχολικό έτος 2013 – 2014, είναι μάλλον απογοητευτικά, καθώς σημαντικότατα ποσοστά των παιδιών, κατατάχθηκαν στις κατηγορίες των υπέρβαρων και παχύσαρκων.

 Τα χαρακτηριστικά των μαθητών που αξιολογήθηκαν ήταν:

- Σωματική Διάπλαση (ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης),

- Φυσική Κατάσταση

- Επίπεδο Φυσικής Δραστηριότητας,

- Καθιστικές Δραστηριότητες

- Διατροφικές Συνήθειες

Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη σωματική διάπλαση των μαθητών του Έβρου είναι τα εξής:

Μαθητές νηπιαγωγείου: Το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών τα οποία είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα ανέρχεται σε περίπου 30%.

Μαθητές δημοτικού: Περίπου στο 40% ανέρχεται το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων. Το ποσοστό των υπέρβαρων είναι υψηλότερο στις μαθήτριες, ενώ των παχύσαρκων στους μαθητές.

Μαθητές γυμνασίου: Το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων αγοριών αγγίζει το 40%, ενώ λίγο χαμηλότερο είναι το ποσοστό που αφορά στα κορίτσια.

Ως προς τη φυσική δραστηριότητα τα ποσοστό είναι υψηλά (γύρω στο 80%) με τα αγόρια να αθλούνται περισσότερο από τα κορίτσια. Παράλληλα οι διατροφικές επιλογές των μαθητών κρίνονται σχετικά ικανοποιητικές και ικανοποιητικές σε ποσοστό που ανέρχεται σχεδόν σε 90%.