Το πρώτο κυλικείο, η διαχείριση του οποίου ανήκει στους φοιτητές του και στο πανεπιστήμιο, λειτουργεί από σήμερα στη Σχολή ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της διοίκησης του πανεπιστήμιου, που θα ανοίξει το δρόμο για τη μετατροπή του συνόλου των κυλικείων σε «αυτοδιαχειριζόμενα».

 Σήμερα υπάρχουν περίπου 15 κυλικεία στις πανεπιστημιακές σχολές του ΑΠΘ, τα οποία λειτουργούν με συμβάσεις με ιδιώτες. Μετά τη λήξη της σύμβασης του ιδιώτη στο κυλικείο της ΝΟΠΕ, ανακαινίστηκε πλήρως ο χώρος και πέρασε η διαχείρισή του στο ίδιο το πανεπιστήμιο και στους φοιτητές του που θα εργάζονται σε αυτό και τα κέρδη θα επιστρέφουν σε αυτούς. Στόχος είναι η ίδια πρακτική να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα κυλικεία, έτσι ώστε οι πόροι του να ενισχύσουν τα έσοδα του πανεπιστημίου.

 «Είναι το πρώτο αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο που λειτουργεί σε ελληνικό ΑΕΙ, αν και πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική στο εξωτερικό. Στόχος της πρακτικής αυτής είναι η ανάπτυξη ιδίων εσόδων, μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, που επιβάλλουν την εξεύρεση λύσεων για τη διαχείριση των οικονομικών του πανεπιστημίου», δήλωσε ο πρύτανης Γιάννης Μυλόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κέρδος θα είναι πολλαπλό, καθώς όχι μόνο θα εισρεύσουν χρήματα για το πανεπιστήμιο, αλλά θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για τους φοιτητές του, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στα κυλικεία ύστερα από επιλογή μέσω ειδικής διαδικασίας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, προβλέπεται για τη λειτουργία του οι προμηθευτές να χορηγήσουν τρεις υποτροφίες για τη Σχολή ΝΟΠΕ.

 Επιδίωξη του πανεπιστημίου είναι, εξάλλου, να συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων σε λογικά επίπεδα και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κυλικείου και καλές διατροφικές πρακτικές, προωθώντας φρέσκα φρούτα και λαχανικά και βιολογικά προϊόντα.