Κύκλο επαφών ανοίγουν οι Βοιωτοί αγρότες με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων τους καθώς χαρακτηρίζουν μονόδρομο τις δυναμικές κινητοποιήσεις στα τέλη του Γενάρη.

Η υπερφορολόγηση και οι τιμές σε πετρέλαιο και ρεύμα είναι αιτήματα ικανά και αρκετά όπως υποστηρίζουν οι Βοιωτοί να κάμψουν το κλίμα τρομοκρατίας που καλλιεργείται και να βγάλουν τους αγρότες στο δρόμο.