Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2014 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Angelopoulos Fellowship στο Clinton Global Initiative University, που στηρίζει η Γιάννα Αγγελοπούλου.

Η παράταση των δέκα ημερών κρίθηκε αναγκαία μετά από αίτημα πολλών ενδιαφερόμενων φοιτητών οι οποίοι, λόγω και της μεσολάβησης των εορτών και των ημερών αργίας των Πανεπιστημίων, δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο να εξασφαλίσουν έγκαιρα τα σχετικά δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας www.angelopouloscgiu.org και ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους που περιγράφονται στη συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση Αγγλικών, καθώς οι εργασίες του προγράμματος είναι στα Αγγλικά.

Σημειώνεται ότι η Γιάννα Αγγελοπούλου μαζί με το Clinton GIU, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, αλλά και επιχειρηματικότητας, στηρίζει για δεύτερη χρονιά, φέτος, μέχρι 25 συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το διάστημα 21- 23 Μαρτίου 2014 στο Phoenix της Arizona.

Το πρόγραμμα αφορά φοιτητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:

- Της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και πρότυπες καλλιέργειες ή/ και περιβαλλοντικά φιλικές.

- Σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

- Της ανάληψης κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επιλογή των ενδιαφερομένων θα είναι αν οι προτάσεις τους θα έχουν ή όχι διάσταση επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα CGIU από 21- 23 Μαρτίου και, στη συνέχεια, να υλοποιήσουν στην Ελλάδα το σχέδιο που θα έχουν προτείνει, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση του σχεδίου τους μέχρι 10.000 ευρώ.