Την Ημερίδα έναρξης του Τοπικού Σχεδίου Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη» πραγματοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στην οποία μετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014, με ώρα έναρξης 10:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 
Βασικός στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της πόλης για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών προκειμένου οι άνεργοι και οι νέοι επιστήμονες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στους Τομείς της Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το σύνολο των ωφελουμένων του σχεδίου ανέρχεται σε 130 άτομα, από τα οποία 90 είναι άνεργοι -εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ- και 40 είναι νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετέχουν ως εταίροι φορείς:

• ΠΛΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (Συντονιστής Εταίρος)

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

• Δήμος Θεσσαλονίκης

• Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης, Θεάματος & Επικοινωνίας – ΔΕΠΘΕ

• Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 
• Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Α.Ε.
 
• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. Το Σχέδιο Δράσης «Ανακύκλωση – Τοπική Ανάπτυξη και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη», εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.