Αυτοκίνητοκάτω από άγνωστες συνθήκες έφυγε από την πορεία του, στην αντίθετη πλευρά του δρόμου, έξω από την Αρτάκη, στην περιοχή του Βατώντα. . 

Λίγο η ικανότητα του οδηγού,λίγο η καθαρή τύχη, κατάφερε να πέσει πάνω στους σκίνους και να γλυτώσει το γκρεμό. Βγήκε χωρίς γρατζουνιά από το αυτοκίνητο του και πήγε στο σπίτι του.