Στην οριοθέτηση των περιοχών και την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις κατολισθήσεις του περασμένου Φεβρουαρίου, στο Ροπωτό της Πύλης Τρικάλων, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ειδικότερα, με απόφαση της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Υπουργείου, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές από τις κατολισθήσεις στην εν λόγω περιοχή.

Επίσης, αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια ορίστηκε ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης για τις κατολισθήσεις στους Νομούς Τρικάλων και Ιωαννίνων.

Για την υποβολή αιτήσεων για τον έλεγχο των κτιρίων, από τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ, ορίσθηκε η προθεσμία ενός έτους.

Οι ιδιοκτήτες των κτηρίων του Ροπωτού, που επλήγησαν από τις προαναφερόμενες κατολισθήσεις, είναι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής με άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή για την επισκευή ή την αντικατάστασή τους.

Στην περίπτωση ανακατασκευής ή επισκευής κύριας ή μόνιμης κατοικίας, όπως αυτή δηλώνεται στο έντυπο Ε1 της Εφορίας, χορηγείται στεγαστική συνδρομή εκ της οποίας το 50% θα είναι άτοκο δάνειο και το 50% δωρεάν κρατική συνδρομή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κτιρίων, θα χορηγείται στεγαστική συνδρομή, εκ της οποίας τα 2/3 θα είναι άτοκο δάνειο και το 1/3 κρατική αρωγή.

Η δωρεάν κρατική αρωγή χορηγείται άπαξ και για ένα μόνο κτήριο ανά ιδιοκτήτη. Το ποσό για την ανακατασκευή της κατοικίας, μέσω της στεγαστικής συνδρομής θα δοθεί σε τρεις δόσεις 30% η πρώτη, 30% η δεύτερη και 40% η τρίτη και τελευταία.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης για τους πληγέντες στους δύο νομούς φτάνει στις 930.000 ευρώ και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069.

Εξάλλου, η προκαλούμενη δαπάνη για την επιδότηση ενοικίου θα βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, ο οποίος δημιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων των Τραπεζών με σκοπό την επιδότηση επιτοκίου δανείων. Το ύψος της δαπάνης είναι της τάξης των 465.000 ευρώ.