Ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ατόμων, που αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα στην Λακωνία, δημιούργησε το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η διεπιστημονική αυτή ομάδα αποτελείται από την Κοινωνική Λειτουργό του Τμήματος, από ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και λογοθεραπευτή και οι υπηρεσίες που θα παρέχει, εστιάζονται στη ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων, των οποίων η ζωή έχει επηρεαστεί από την κρίση.

Επίσης, συμβουλευτική γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες και που λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, καθώς και λογοθεραπευτική υποστήριξη παιδιών, των οποίων οι οικογένειες πλήττονται οικονομικά λόγω ανεργίας ή ασθένειας.