Σειρά θεμάτων που διαφυλάττουν την ταυτότητα ΠΟΠ που έχει αποκτήσει η επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής υπογραμμίζει σε υπόμνημα που επέδωσε σήμερα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο Σύλλογος μεταποιητών ελιάς της περιοχής.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου, Δημήτρης Βαγιάννης, στο υπόμνημα που επέδωσαν στον υπουργό ζητούνται επιτάχυνση των διαδικασιών σημάτων ΠΟΠ Ελιάς Χαλκιδικής από την Agrocert, επιτάχυνση της προβολής και διαφήμισης του προϊόντος μέσα από εκθέσεις τροφίμων και σύσταση ινστιτούτου ελιάς.

Στο υπόμνημά τους οι μεταποιητές ζητούν από τον υπουργό να συμπεριληφθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας ελιάς, νεοσύστατες και υφιστάμενες, η διαχείριση των λυμάτων από την επεξεργασία ελιάς να μπορεί να γίνεται τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο και να επανεξεταστεί η ΚΥΑ 145116/2011, ώστε να επιτραπεί η αποθήκευση λυμάτων από τις ίδιες τις μονάδες.

Παράλληλα, ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών της επιστροφής ΦΠΑ από τις κατά τόπου εφορίες και την ένταξη των βιολογικών στα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βαγιάννης τόνισε ότι οι περισσότερες από τις 100 μεταποιητικές μονάδες που λειτουργούν στο νομό Χαλκιδικής διαθέτουν άδειες, ωστόσο απαιτούνται κεφάλαια προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν.

Από της πλευρά της η Ένωση Νέων Αγροτών Χαλκιδικής σε υπόμνημά τους προς τον υπουργό ζητά μεταξύ άλλων να αρθούν όσο το δυνατό πιο γρήγορα οι αδικίες (ενιαία ενίσχυση) που σημειώνονται στους νέους ηλικιακά αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι υφίστανται αρνητικό αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ζητά επίσης να δημιουργηθούν “σπίτια αγρότη”, όπως τα “One shop stop” των άλλων επιχειρηματικών τομέων, τα οποία και όπως επισημαίνεται θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας, ώστε να συνενώσουν ανάγκες και επιθυμίες της υπαίθρου. 

Οι νέοι αγρότες της Χαλκιδικής, με το υπόμνημά τους ζητούν εκπαίδευση σε συστήματα κοινωνικής οικονομίας, τη δημιουργία χρηματοπιστωτικού εργαλείου για την υποστήριξη τους και τη μεταφορά όσο το δυνατόν περισσοτέρων πόρων στο δεύτερο πυλών, στην αγροτική ανάπτυξη.