Χιλιάδες πλαστικά καπάκια έχουν μαζέψει ήδη οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Νέων Βρασνών.

Σε συνεργασία με δύο πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής αλλά και με τον αθλητικό σύλλογο "Βρασίδα" τα παιδιά συγκεντρώνουν τα καπάκια προκειμένου να τα ανακυκλώσουν και μέσω αυτής της ενέργειας να χαρίσουν ένα αναπηρικό αμαξίδιο στον Πανελληνιο Σύλλογο Παραπληγικών. Οι μαθητές μέσω και της αφισας τους μας ζητούν να κάνουμε μια απλή κίνηση. Να μην πετάξουμε τα πλαστικά καπάκια των μπουκαλιών και να τους τα παραδώσουμε