Νέοι πίνακες κατάταξης των διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κατήρτισε σήμερα το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται αποκλειστικά στα νέα στοιχεία, όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΜΠ.

Το ανώτατο εκπαιδευτικό Ιδρυμα είχε στείλει νέους ψηφιακούς πίνακες συνδρομής κριτηρίων, βάσει των οποίων το ΑΣΕΠ κατήρτισε νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα.

Οι νέοι πίνακες κατάταξης διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.