Για ένα εξάμηνο θα καταβάλλεται η σύνταξη σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως 28/02/2014, εφόσον εκκρεμεί εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, όπως ανακοίνωσε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, η καταβολή των σχετικών συντάξεων θα είναι μηνιαία και θα παρατείνεται αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους, χωρίς να απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους τους. Σημειώνεται ότι έαν ο συνταξιούχος εξεταστεί νωρίτερα από το εξάμηνο, η παράταση θα λήγει αυτόματα.

Η σχετική διάταξη εφαρμόζεται και για όσους συνταξιούχους είχαν τύχει της προηγούμενης εξάμηνης παράτασης και δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Η πρώτη καταβολή σύνταξης θα γίνει στις 27/02/2014 και θα δοθούν αναδρομικά οι συντάξεις από τη λήξη τους έως και τη σύνταξη μηνός Μαρτίου 2014.

Όπως διευκρινίζει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

TAGS