Σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες κοντά στην περιοχή του ποταμού Νέδα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία κοντά στον άξονα Πλατάνια - όρια νομού κοντά στο μυθικό ποτάμι να καθίσταται επικίνδυνη σύμφωνα με οδηγούς αλλά και κατοίκους.

Πιο αναλυτικά στο 1,5 χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου προς τη Νέδα οι βροχοπτώσεις αλλά και διάβρωση οδήγησαν σε αποκόλληση μέρος του οδοστρώματος στις όχθες του άξονα με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια καθώς απουσιάζουν τα προστατευτικά στηθαία.

Η αποκόλληση του υποβάθρου είναι εμφανής με τον χωμάτινο όγκο να παρασύρεται από τις βροχοπτώσεις υποσκάπτοντας την βατότητα του δρόμου οπότε η διέλευση είναι αδύνατη ιδίως για μεγάλου όγκου οχήματα όπως λεωφορεία και φορτηγά.

TAGS