Ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από το χωριό Πυργάκι έως την Βυτίνα Γορτυνίας, με συνολικό προϋπολογισμό 727.440 ευρώ.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης που τροφοδοτεί τη Βυτίνα από την πηγή Πυργακίου.

Ο υφιστάμενος αγωγός παρουσιάζει σημαντικές διαρροές, είναι από αμιαντοτσιμέντο και με την αντικατάστασή του επιτυγχάνεται ενίσχυση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού ύδρευσης του οικισμού Βυτίνας, αλλά και προστασία της ποιότητας του νερού και μείωση της σπατάλης χωρίς αύξηση των απολήψεων.