Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε σήμερα απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμεται το ποσό των 20.000.000 ευρώ σε όλους του Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το παραπάνω ποσό εκταμιεύεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο « Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».