Περισσότεροι από 1,5 τόνοι ξύλου, 40 οχήματα ιδιωτών, 8 αγροτικά μηχανήματα (τρακτέρ), 5 φορτηγά επαγγελματικής φύσης και 8 μουλάρια κατασχέθηκαν στην περιοχή ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

Από το αρμόδιο ελεγκτικό κλιμάκιο διαπιστώθηκαν 488 παραβάσεις λαθροϋλοτομίας κατά τη διάρκεια των 11.038 ελέγχων, που διενεργήθηκαν.

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης συγκριτικά με το 2012 μειώθηκε η ένταση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών κατά 75% σε παραβάσεις και κατά 60% σε κατασχεθέντα εργαλεία.