Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Γραμματέα στη νέα Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η νέα Γραμματεία είναι σημαντική διότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα των εκατομμυρίων προστίμων που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

Νέος Γραμματέας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναλαμβάνει ο Μανώλης Αγγελάκας ο οποίος αναμένεται να ενημερωθεί για τα τρέχοντα προβλήματα της Αττικής την ερχόμενη εβδομάδα.