Η συντριπτική πλειονότητα από τις χιλιάδες καταγγελίες, αναφορές και παράπονα πολιτών έφτασαν μέσα στο 2013 στο ΚΕ.Π.ΚΑ. (Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) αφορούν στη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο διαχειρίστηκε συνολικά 5.908 υποθέσεις πολιτών, εκ των οποίων 738 καταγγελίες, 3.388 παράπονα και 1.782 ερωτήματα.

Το 88,30% των καταγγελιών επιλύθηκαν, υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., στους προμηθευτές, ενώ 86 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν, λόγω ελλιπών, ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές, ή λόγω αδράνειας των μηχανισμών ελέγχου της Πολιτείας, ή λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των καταναλωτών. Μία καταγγελία παραπέμφθηκε, στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Θεσσαλονίκης και κερδήθηκε, υπέρ του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές – μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. ωφελήθηκαν, με τη μεσολάβηση του ΚΕ.Π.ΚΑ., με το ποσό των 278.979,75 ευρώ. Αναλυτικά από:

·         Χρέη που διαγράφηκαν, σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με βάση αποφάσεις Ειρηνοδικείου: 159.907,43 ευρώ

·         Ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων: 52.553,48 ευρώ

·         Αποζημίωση για ελαττωματικά προϊόντα: 30.349,64 ευρώ

·         Επιστροφές από καταβαλλόμενα ποσά, φόρου β’ κατοικίας (Χαράτσι Β΄κατοικίας στη Χαλκιδική): 6.742,98 ευρώ

·         Αποζημίωση από ΔΕΗ: 6.600 ευρώ

·         Επιστροφές από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές : 5.000 ευρώ

·         Επιστροφές χρεώσεων και ακυρώσεις συμβολαίων παρόχων τηλεπικοινωνιών: 3.672,48

·         Αποζημιώσεις, από τουριστικές υπηρεσίες: 3.409,78 ευρώ