Κλιμάκιο Ελέγχου Προστασίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου πραγματοποίησε νέα αυτοψία στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στην περιοχή Σκοπός, διαπιστώνοντας ότι τα προβλήματα στον χώρο είναι πολύ μεγάλα και δύσκολα μπορούν να λυθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που προέρχονται από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου (ΦοΔΣΑ), η έκθεση που συντάσσεται μετά την αυτοψία που έγινε στις 16 Ιανουαρίου, αποτυπώνει τον κορεσμό και των δύο νέων κυττάρων που πρόσφατα ανοίχθηκαν αλλά και το γεγονός ότι πλέον τα απορρίμματα στοιβάζονται στις βαθμίδες του ΧΥΤΑ.

Οι βαθμίδες έχουν ήδη γεμίσει και χωρίς να έχουν αποκατασταθεί, καθώς ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων που χρειάζεται να γίνουν στον χώρο, υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ, με αποτέλεσμα να σχεδιαστεί η ένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο και να μην μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, λόγω έλλειψης χρημάτων.

Η Ελλάδα για το θέμα του ΧΥΤΑ στην Ζάκυνθο, έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ στις 6 Φεβρουαρίου αναμένεται νέα απόφαση του ίδιου δικαστηρίου για το συγκεκριμένο θέμα.