Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαβρύτων στην κεντρική οδό της Τ.Κ. Δάφνης του Δήμου Καλαβρύτων για το χρονικό διάστημα από 27-01-2014, ημέρα Δευτέρα και για τριάντα ημερολογιακές ημέρες, λόγω ανάπλασης της Κεντρικής Αγοράς του οικισμού της Δάφνης Δήμου Καλαβρύτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από την υπάρχουσα Περιμετρική οδό της Τ.Κ. Δάφνης.