Συστάσεις προς τους πολίτες, λόγω υψηλών επιπέδων ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, εξέδωσε η Αντιπεριφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα η μέση ημερήσια τιμή συγκεντρώσεως αιωρούμενων σωματιδίων (PM10), όπως καταγράφηκε σε δύο από τους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, έφτασε τα 105 μg/m3 (σταθμός οδού Λαγκαδά) και τα 75 μg/m3  (σταθμός οδού Μαρτίου).

Η Αντιπεριφέρεια συστήνει τα άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς, καθώς επίσης τα παιδιά και τα άτομα άνω των 65 ετών, να περιορίσουν τη σωματική άσκηση−δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Όσον αφορά στον γενικό πληθυσμό, συστήνεται περιορισμός της σωματικής άσκησης, ιδιαίτερα αν υπάρχει ενόχληση στα μάτια ή στο λαιμό, βήχας ή ρινική συμφόρηση.  

Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από εστίες καύσης, ζητείται η αποφυγή χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας, και η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

Επίσης, συστήνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18οC σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Παράλληλα, απαγορεύεται η λειτουργία αποτεφρωτικών κλιβάνων, καθώς και οποιασδήποτε καύσης σε ανοικτούς χώρους.

Σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από την κυκλοφορία οχημάτων, ζητείται η εφαρμογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συμπεριφοράς κατά μήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.