Το διορισμό του αντιπροέδρου και μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και τη Διαπιστωτική Πράξη λήξης θητείας μελών του, ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, κατόπιν επιλογής της πλειοψηφίας 4/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου.

Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Φώτιος Μπολόφης, αρχαιότερος σύμβουλος του ΑΣΕΠ και Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., για το υπόλοιπο της θητείας του.

Επίσης, μέλη με τετραετή θητεία ορίστηκαν:

-Γεώργιος Κοσμετάτος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

-Νίκη Γιαννακάκη, Αεροπαγίτης ε.τ.

-Εμμανουήλ Βασιλάκης, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.

-Χαράλαμπος Μπακάμης, τέως γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

-Γεώργιος Καπερώνης, επίτιμος Αεροπαγίτης.

-Κωνσταντίνος Σιδέρης, επίτιμος πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη θέση του Δημήτρη Μπέικου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

-Δημήτριος Γκουλούσης, δικηγόρος, τέως νομικός σύμβουλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τέως Εφέτης.

-Μαρία Θεοδωράκη-Ρεντούμη, τέως Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων.

-Στέφανος Μετάκος, τέως Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων και τέως Προϊστάμενος Διοικητικού Πρωτοδικείου.

-Θάλεια Φωτεινοπούλου-Κατσιώτη, τέως Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

-Ιωάννης Παπαδημητράκης, τέως καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.

Επίσης, με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η αποχώρηση, λόγω λήξης της θητείας τους, του Μίνωος Μαθιουδάκη (τέως γενικού διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης), της Αντωνίας Ντάρα (τέως γενικής διευθύντριας ΑΣΕΠ) και του Βασίλειου Γκούβα (δικηγόρου).