Παραβάσεις εντοπίστηκαν σε 239 σε σύνολο 4.124 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ το διάστημα 6 - 19 Ιανουαρίου και αφορούν κυρίως στη μη έκδοση αποδείξεων.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του ΣΔΟΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με αυτά, στις 239 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 2.170 παραβάσεις ενώ στις υπόλοιπες 3.885 ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση.

Ποσοστό άνω του 40% επί του συνόλου των προληπτικών ελέγχων πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα (903) και Θεσσαλονίκη (758). Οι περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση εντοπίστηκαν στην Αθήνα (77) με συνολικά 1.848 παραβάσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια αγγίζει το 5,80%.

Η παραβατικότητα και κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.