Στη διάθεση κατοίκων και επισκεπτών προς χρήση τίθεται επίσημα από Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014 το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν της ολοκλήρωσης της φάσης πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος.

Στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του Συστήματος των Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, ελέγχθηκε στο σύνολό της η λειτουργία της υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε το δίκτυο των σταθμών των ποδηλάτων με την ενεργοποίηση και του σημείου ενοικίασης στο σταθμό επιβίβασης «Νερατζιώτισσα», πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τιμολόγησης της υπηρεσίας.


«Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, είμαστε πλέον έτοιμοι να προσφέρουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μας ένα μέσο για τις μετακινήσεις τους εντός του αστικού ιστού, εναλλακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον», δήλωσε ο δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης. 

 

Οι κωδικοί που είχαν εκδοθεί στους χρήστες κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής, απενεργοποιήθηκαν την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014. Για την επανενεργοποίησή τους οι κάτοχοί τους μπορούν να επισκεφθούν από Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 την ηλεκτρονική διεύθυνση http://maroussi.cyclopolis.gr/index.php/el/sign-up-register-el

 

Η εγγραφή για τη χρήση της υπηρεσίας είναι εφικτή μέσω εγγραφής:

  1. Στο κιόσκι κάθε σταθμού (απαραίτητη η χρεωστική ή πιστωτική κάρτα)
  2. Μέσω υπολογιστή

Για τους αδύναμους οικονομικά πολίτες,, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα έως € 6.000, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, δεν ισχύει συνδρομή. 

Οι δικαιούχοι για να εγγραφούν θα πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο Αμαρουσίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του ενδιαφερομένου. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετική με τη μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.