Σε προληπτικούς ελέγχους σε  κάθε προϊόν με προέλευση Ιαπωνίας προχωράει ο  ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.  Τα προϊόντα εξετάζονται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας - Περιβάλλοντος του "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος" και μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές σχετικών προϊόντων.

Όπως ανακοινώνει ο φορέας, βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το FAO / WHO προκειμένου να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη σε συνέχεια του ατυχήματος που συνέβη στην Ιαπωνία και της πιθανά εκλυόμενης ραδιενέργειας στο περιβάλλον.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., σημειώνει ότι σε συνέχεια κοινής απόφασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίστηκε ο άμεσος προληπτικός έλεγχος, στα σύνορα των κρατών μελών, σε τρόφιμα ζωικής / μη ζωικής (φυτικής) προέλευσης καθώς και σε ζωοτροφές, που προέρχονται από την Ιαπωνία, ως προς τα επίπεδα ραδιενέργειας ενώ ο φορέας ήδη από τις 16 Μαρτίου 2011, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, (Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου / Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενικό Χημείο του Κράτους), διενεργούν προληπτικούς ελέγχους στα σύνορα της χώρας σε κάθε προϊόν με προέλευση Ιαπωνίας. Τα προϊόντα εξετάζονται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας - Περιβάλλοντος του "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος". Μέχρι σήμερα οι διενεργούμενοι έλεγχοι δεν εντόπισαν εισαγωγές σχετικών προϊόντων.

Επίσης, ο Ε.Φ.Ε.Τ. δηλώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας καθώς και με τη Γενική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής / Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής / Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.

Οι Ιαπωνικές αρχές ενημέρωσαν ότι έχουν προβεί σε σχετικούς ελέγχους σε προϊόντα στη χώρα τους και μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά ως προς την ύπαρξη ραδιενέργειας.

Σχετική ενημέρωση υφίσταται και στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr.

TAGS