Στη δέσμευση 740 σάκων σουσαμιού, βάρους 18,5 τόνων, προέλευσης Ινδίας, δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων της περιφερειακής ενότητας Πειραιά στο 5ο τελωνείο Πειραιά. 

Το προϊόν είχε ελλιπή σήμανση, ενώ δεν αναγραφόταν η χώρα προέλευσης.