Συγκέντρωση λογιστών και φοροτεχνικών πραγματοποιείται στο Σύνταγμα. Οι λογιστές διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα και τον ΦΠΑ.