Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, η υδροδότηση του Δήμου Άργους- Μυκηνών από τις πηγές της Λέρνης.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 15,7 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 9 εκατ. ευρώ. Αφορά δε την αναβάθμιση του υδροδοτικού συστήματος του καλλικρατικού Δήμου Άργους- Μυκηνών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην Δήμου Μιδέας που ανήκει στον Δήμο Ναυπλίου, που τροφοδοτείται από τις πηγές της Λέρνης και της Αμυμώνης, με την κατασκευή δικτύων για την υδροδότηση των δημοτικών ενοτήτων που προσαρτήθηκαν στον δήμο με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».