Παράταση διάρκειας τριών μηνών στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αντίστοιχης διάρκειας παράταση στην καταβολή βεβαιωμένων οφειλών, δίνεται από το υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Κεφαλονιάς.

Η παράταση στις υποχρεώσεις των φορολογουμένων δόθηκε με εντολή του πρωθυπουργού, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.