Κάδοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών μικροσυσκευών και λαμπτήρων έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα κτίρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- και στις επτά περιφερειακές ενότητες -σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας, αλλά και του κοινού με το οποίο συναλλάσσονται, προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης.

Συνολικά έχουν τοποθετηθεί ογδόντα τέτοιοι κάδοι- από δύο σε κάθε κτίριο -ενώ ήδη τα πρώτα μηνύματα από την ανταπόκριση του κόσμου είναι θετικά.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Θεοφάνη Παπά, η κίνηση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., χωρίς την οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασής της και στα σχολεία της περιφέρειας.