Την Τετάρτη από τις 09:00 έως τις 16:00, θα γίνουν εργασίες σύνδεσης νέων αγωγών δικτύου ύδρευσης στην οδό Παπαρρηγοπούλου με πλατεία Δημοκρατίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης στις οδούς Καραολή & Δημητρίου, πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδάρι), Παπαρρηγοπούλου, Πηνειού και σε όλες τις παρακείμενες σε αυτές οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης