Πρόταση στα υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αιθαλομίχλης πρόκειται να καταθέσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης.

Όπως αποφασίστηκε σήμερα, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας πολλών νοικοκυριών να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος της σύνδεσης με το φυσικό αέριο, η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία δράσης μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία θα επιδοτείται η αξία του αναγκαίου εξοπλισμού εγκατάστασης και σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου.

Η επιδότηση αυτή μπορεί να δίδεται απευθείας στον πολίτη εφόσον ενεργοποιήσει την εγκατάσταση φυσικού αερίου και αφού προσκομίσει το απαραίτητο έγγραφο από την Εταιρία Παροχής Αερίου (Άδεια Χρήσης Φυσικού Αερίου). Το ύψος του ποσού της επιδότησης, τα κριτήρια ένταξης του πολίτη στο πρόγραμμα και γενικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης αυτής, θα εξαρτηθούν από το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να δεσμευτεί από κοινοτικούς πόρους, καθώς και μια σειρά τεχνικοοικονομικών δεδομένων που πρέπει να αναλυθούν (εισοδηματικά κριτήρια, είδος εγκατάστασης, κλπ).

Επίσης, προτείνεται να εξεταστεί και το ζήτημα της μείωσης του τιμολογίου του φυσικού αερίου, αφού, όπως αποδεικνύεται από διεθνή χρηματιστηριακά στοιχεία, αυτή η δυνατότητα υπάρχει και μπορεί να αξιοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόταση διατύπωσε προ ημερών η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.