Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας του ΕΛΓΑ με τους δήμους, με κύριο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων παραγωγών και την επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων, προτείνει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Κωνσταντίνο Ασκούνη, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Βασίλης Έξαρχος.

Ειδικότερα, προτείνεται να ορίζονται ως Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ (Τακτικοί - Επικουρικοί) υπάλληλοι του δήμου με γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά προτίμηση γεωτεχνικοί ή τεχνολόγοι γεωπονίας. Ο αριθμός των Ανταποκριτών ανά δήμο θα προσδιοριστεί με κριτήρια τη συχνότητα αναγγελιών ζημιάς και τον αριθμό δηλώσεων ζημιάς των προηγούμενων ετών, την έκταση και το ανάγλυφο του δήμου, και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν (π.χ. μικρά νησιά).

Ο Τακτικός Ανταποκριτής θα ασκεί για λογαριασμό του ΕΛΓΑ το συντονισμό των ενεργειών που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τις σχετικές Εγκυκλίους του για ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα και ο Επικουρικός Ανταποκριτής θα αναπληρώνει τον Τακτικό Ανταποκριτή σε περίπτωση απουσίας του και θα συνδράμει στο έργο του όποτε απαιτείται.

Στους δήμους θα καταβάλλεται από τον ΕΛΓΑ χρηματικό ποσό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ανάλογα με τον αριθμό των δηλώσεων ζημιάς. Και τέλος οι δήμοι θα διασυνδεθούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ προκειμένου να μειωθεί η χρήση εγγράφων και να υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την πορεία των εκτιμήσεων των ζημιών και να επισπευστούν οι χρόνοι καταβολής των αποζημιώσεων.

TAGS