Τη λήψη μέτρων μείωσης των εκπομπών αιρούμενων σωματιδίων στο χωρικό επίπεδο του Δήμου Φλώρινας ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς τα επίπεδα συγκέντρωσης ρύπων ξεπέρασαν τα επιτρεπόμενα όρια.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής, τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στις 7 το απόγευμα και θα ισχύσουν μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα, οπότε η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί.

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, συνιστάται ιδιαίτερα σε άτομα αυξημένου κινδύνου αλλά και στον γενικό πληθυσμό να αποφεύγει την παραμονή του και τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται, επίσης, η διακοπή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας, με εξαίρεση την περίπτωση που είναι ο μοναδικός τρόπος θέρμανσης. Προτείνεται εναλλακτικά η χρήση άλλων καυσίμων και πηγών θέρμανσης, η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18 βαθμούς Κελσίου σε περίπτωση ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης, η απαγόρευση της λειτουργίας αποτεφρωτικών κλιβάνων και η απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης σε ανοιχτούς χώρους.

Βραχυπρόθεσμα συνιστάται η εφαρμογή κανόνων οικολογικής οδήγησης και συμπεριφοράς και υπενθυμίζεται ότι η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας στο πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου είναι μηδενική για διπλάσιο αριθμό ημερών σε σχέση με τις ημέρες εφαρμογής των παραπάνω μέτρων.