Υποβλήθηκαν οι τελικές δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηλείας».

Οι τρεις υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορές ειναι οι εξής:

  • Ένωση εταιρειών Άκτωρ Παραχωρήσεις - Ηλέκτωρ
  • Ένωση εταιρειών Μεσόγειος - J&P ΑΒΑΞ- ΑΑΓΗΣ
  • Ένωση εταιρειών Archirodon Group - INTRAKAT - ΕNVITEC

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηλείας μέγιστης δυναμικότητας 80.000 τόνων ετησίως για 27 χρόνια.

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ενώ κυρίαρχο κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το τέταρτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με υποβολή δεσμευτικών προσφορών (μετά τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας και τις Σέρρες).