Στην επίλυση των χρόνιων ζητημάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών, την προώθηση της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της ανάπτυξης μέσω της ιδιωτικής πολεοδόμησης, με έμφαση στην αναζωογόνηση της περιφέρειας και ιδίως των μικρών και εγκαταλελειμμένων οικισμών της χώρας, καθώς επίσης και στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις χρήσεις γης, στοχεύει το ΥΠΕΚΑ, με νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Σταύρο Καλαφάτη.

«Δίνουμε λύσεις σε δομικά προβλήματα και θέτουμε τις βάσεις για το μέλλον», δήλωσε σχετικά με το νομοθέτημα «περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και οικοδομικοί συνεταιρισμοί - χρήσεις γης» ο κ. Καλαφάτης.

Όπως τόνισε, «στόχος είναι η οργάνωση του χώρου για αναζωογόνηση της περιφέρειας στην οποία μπορεί να υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, επενδύσεις και ποιότητα ζωής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν νέες εκτάσεις, στο Δημόσιο να αποκομίζει νέες δασωμένες και αναδασωμένες εκτάσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτά νέους χώρους πρασίνου, ενώ ταυτόχρονα δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα οικοδομικών συνεταιρισμών και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τις χρήσεις γης γενικά, σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά το σύνθετο ζήτημα της ιδιωτικής πολεοδόμησης και των οικοδομικών συνεταιρισμών, γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος, για όσους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά δεν μπορούν να πολεοδομηθούν ποτέ, με βάση τη νομολογία του ΣτΕ, καθώς προβλέπεται πλέον η διαδικασία ανταλλαγής αυτών των εκτάσεων με άλλες που θα μπορούν να πολεοδομηθούν -ή ακόμη και με νέες έτοιμες, πολεοδομημένες εκτάσεις- δίπλα σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς.

Μάλιστα, με τις προτεινόμενες διατάξεις ορίζονται οι περιοχές προς πολεοδόμηση κατόπιν αιτήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δασικών υπηρεσιών, ή το ελληνικό Δημόσιο, και δημιουργούνται ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης. Οι ζώνες τοποθετούνται δίπλα σε υπάρχοντες οικισμούς οι οποίοι όμως είναι μικροί ή εγκαταλελειμμένοι.

Διευκρινίζεται δε, ότι επιτρέπονται πλέον μόνο οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας, εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και περιοχές ελεύθερων χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Για αυτές τις περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης, μειώνεται ο μέσος συντελεστής δόμησης από 0,6 σε 0,4 προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, σύντομα θα ακολουθήσει το νομοθέτημα για τη λειτουργία της Τράπεζας Γης και θα αποτελέσει βασικό περιβαλλοντικό και πολεοδομικό εργαλείο αντικειμενικής και ηλεκτρονικής οργάνωσης της λειτουργίας της -υπό δημιουργία- αγοράς δικαιωμάτων δόμησης.

Όσον αφορά τις χρήσεις γης, στο σχέδιο νόμου αναθεωρούνται οι βασικές κατηγορίες ενσωματώνοντας όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσμοθετηθεί με νόμο τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ εξορθολογίζεται και η επιμέρους κατηγοριοποίηση ανά γενική χρήση γης.

Ειδικότερα, τομή αποτελεί η σύνδεση των χρήσεων γης με τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) των επιχειρήσεων, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα επιμέρους ερμηνειών από διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, με την έγκριση του σχεδίου πόλης θα είναι γνωστό σε όλους ποια ακριβώς επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, καθώς εφεξής οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν τις περιοχές τους με ένα γενικό χαρακτηρισμό χρήσης γης (π.χ. αμιγής κατοικία, γενική κατοικία κ.λπ.) χωρίς όμως να παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης κατά βούληση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που ανήκουν σε αυτές τις γενικές κατηγορίες.