Καθίζηση έχει υποστεί ο δρόμος και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, λίγο μετά τον κόμβο Αρχαίας Νεμέας του αυτοκινητοδρόμου προς Αρχαία Νεμέα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων από τον συγκεκριμένο κόμβο γίνεται μέσω των Αρχαίων Κλεωνών.