Τη λίστα με τα 2.613 ονόματα των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επιθυμούν μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία απέστειλε το ΑΣΕΠ στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των διαδικασιών για την τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί, που σήμερα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, θα κληθούν το επόμενο διάστημα, εντός προθεσμίας που θα ορισθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ. ΑΣ ώστε ειδικές επιτροπές να εξετάσουν τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ αλφαβητικός πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη στις διαδικασίες.

Στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και διθεσης υπαλλήλων, τους οποίους και θα διαβιβάσει στα οικεία τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τα ονόματα