Στη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων λόγω  αυξημένης στάθμης υδάτων σε διάφορα σημεία του Νομού Ροδόπης προχώρησε η Αστυνομία. 

Τα σημεία είναι τα εξής: 
1. Διάβαση ποταμού Λισσού, περιοχή Αγίας Μαρίνας.
2. Διάβαση ποταμού Τραυού, περιοχή Ν. Καλλίστης.
3. Διάβαση ποταμού Ποντικόρεμα Αρριάνων - Φιλύρας.
4. Διάβαση ποταμού Βοσβόζη, περιοχή Ηφαίστου.
5. Διάβαση ποταμού Μικρό Ρέμα, περιοχής βιολογικού καθαρισμού, πλησίον οικισμού Μεσοχωρίου. 
6. Διάβαση ποταμού Κομψάτου, περιοχή Μωσαϊκού. 
7. Διάβαση ποταμού, περιοχής μεταξύ Αετοκορυφής – Διώνης. 

Στα ανωτέρω σημεία τοποθετήθηκαν κώνοι και απαγορευτικές πινακίδες σήμανσης, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.