Απέχουν απ’ όλες τις δημοπρασίες που θα γίνουν, το επόμενο διάστημα, τα μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, λόγω των οικονομικών οφειλών του κράτους.

Βασικά αιτήματα είναι η άμεση καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, η αύξηση του ΠΔΕ με πρόνοια σε μικρά έργα στην Περιφέρεια που θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα δράσουν ανασχετικά στην ανεργία, η λήψη ανακουφιστικών φορολογικών μέτρων (ρύθμιση του ΦΠΑ μη εξοφληθέντων τιμολογίων, συμψηφισμός χρεών δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα), η ένταξη στο ΕΣΠΑ μικρών έργων στην Περιφέρεια και η απόσυρση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για το θεσμικό πλαίσιο, που προάγει την αδιαφάνεια και ενισχύει τη γραφειοκρατία στα δημόσια έργα.