Να βελτιώσει τόσο τη θέση των αποφοίτων «αθλητικών επιστημών» στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας όσο και τα σχετικά προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ως βασικό στόχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν έξι χώρες- μεταξύ αυτών και η Ελλάδα μέσω του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα έχει τίτλο "Employability of Graduates in Sport", χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Δράση Erasmus- Life Long Learning και στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τσεχία.

Στο πρόγραμμα, εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχουν επίσης τα πανεπισήμια "University of Gloucestershire", "University of Murcia", "Strasburg University", "University of Gottingen" και "Palacky University", ο Δήμος του Cheltenham και ο ιδιωτικός αθλητικός οργανισμός El Pozo από την Ισπανία.

Το πρόγραμμα, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Μάριος Γούδας, θα αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα αναπτύξει, επίσης, μεθοδολογικά εργαλεία και συμπεράσματα για να χρησιμεύσουν ως υπόδειγμα καλών πρακτικών και να χρησιμοποιηθούν από πανεπιστήμια και εργοδότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό έχει την προοπτική, αν επιτύχει τους στόχους του, να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εκτός των αθλητικών επιστημών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι εργοδότες πτυχιούχων αθλητικών επιστημών μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.egsproject.eu.