Σε χαμηλά επίπεδα "κινείται" η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν στην καλύτερη διάχυση των ρύπων. 

Βάσει των πρωινών (στις 7 το πρωί) μετρήσεων των σταθμών του δημοτικού δικτύου ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι ωριαίες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ 10 ήταν, 13 μg/ανά κυβικό μέτρο στο Επταπύργιο, 4 μg στην Τούμπα, 21 μg στην Λαγκαδά, 16 μg στην Εγνατία, 26 μg στη Μαρτίου και 14 μg στο δημαρχείο. 

Σύμφωνα με το τμήμα περιβάλλοντος του κεντρικού δήμου, και χθες, τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν χαμηλά. Η μέση, ημερήσια τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ 10 που καταγράφηκε, χθες, ήταν, 36 μg/ανά κυβικό μέτρο στο σταθμό του Επταπυργίου, 33 μg στο σταθμό της Τούμπας, 87 μg στο σταθμό της Λαγκαδά, 58 μg στο σταθμό της Εγνατίας, 41 μg στο σταθμό της Μαρτίου και 44 μg στο σταθμό του δημαρχείου.